Projekt LIKE-A-PRO získal 13,9 milióna EUR z EÚ na to, aby sa alternatívne proteíny stali hlavným prúdom – vegkonóm

Nový projekt tzv LIKE-A-PROfinancovaný Európskou úniou, začala s cieľom zlepšiť dostupnosť a akceptáciu alt proteínov.

“Na uľahčenie a urýchlenie posunu bielkovín je potrebné vynaložiť viac úsilia”

LIKE-A-PRO sa bude snažiť zabezpečiť, aby alt proteíny boli dostupné pre všetky skupiny obyvateľstva – od detí po starších ľudí – a vo všetkých regiónoch vrátane vidieckych oblastí. Na tento účel projekt vyvinie 16 nových produktov využívajúcich sedem rôznych zdrojov bielkovín. Cieľom je riešiť výzvy v sektore alt bielkovín, o ktorých sa hovorí, že zahŕňajú nepríjemné príchute a nevyvážené nutričné ​​profily.

Logo ako A Pro
© Like A Pro

Medzi členské organizácie LIKE-A-PRO patria rakúske Revo Foods, nórske Flowfood a španielske Basque Culinary Center spolu s viac ako 30 ďalšími. Projekt bude ťažiť z finančných prostriedkov vo výške 13,9 milióna EUR v rámci schémy EÚ FARM2FORK.

EÚ a alt proteíny

EÚ bola hlavným podporovateľom alternatívnych proteínov a minulý rok vyčlenila 32 miliónov EUR na udržateľný výskum bielkovín. Vhodné boli všetky rastlinné, kultivované a fermentované proteíny.

Revo Foods plátky lososa
© Revo Foods

Predchádzajúci projekt financovaný EÚ s názvom PROTEIN2FOOD skúmal použitie vysokokvalitných bielkovinových semien a strukovín na výrobu výživných alternatív mäsa a mliečnych výrobkov. Medzitým projekt FIT4FOOD vyvinul „súbor nástrojov“, ktorý pomáha aktérom potravinového systému zlepšiť udržateľnosť.

„Európski spotrebitelia prejavujú rastúci záujem o alternatívne bielkoviny ako životaschopnú náhradu za konvenčné mäso zo zvierat,“ povedal LIKE-A-PRO. „K dnešnému dňu sú však produkty živočíšneho pôvodu kľúčové v strave priemerného spotrebiteľa, pričom sa podieľajú asi 67 % na celkovom príjme bielkovín. Hoci je ochota spotrebiteľov znížiť spotrebu živočíšnych bielkovín jasná, je potrebné vynaložiť viac úsilia na uľahčenie a urýchlenie prechodu na bielkoviny, pričom sa ponúka široká škála alternatív na prilákanie aj tých najváhavejších spotrebiteľov.“

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *